Hasil Tugas On Line


Rekap Tugas selama Liburan semester (V = Mengerjakan Tugas)

Nama Depan DKK-1 DKK-2 DKK-3

Abdul Rosyid
Abdullah Labib V V V

Adhi Sanjaya Susanto Putra V V V

Agus Triyono V V V

Ahmad Riansyah Ramdhona
Akbari Setiawan VAkhmad Suhelmi
Alfiani Ayu Firdasari
Andi Batari Amirullah
Andi Fathul Hadi
Bambang Purwanto V V V

Cahyono
Dwi Astri VFaizal Khaerul Umam V V


Fatkhurrokhman Sidiq V V V

Fitria Nurkhayati V V V

Gita Adin Prasasti
Heri Siswanto V V


Ikhwan Fauzi V V V

Imro Atul Abidah V V V

Kintya Yuli Pratiwi
Lukman Hakim
M. Ari Munandar
Muh. Ainun Rofiq V
V

Muhammad Abdul Faqih V V V

Najmudin V V V

Patuh Rihatmojo V V V

Reza Bahtiar
Riski Yulianti
Satria Yovi Andrianto
Sri Nawa Malini
Waajidul Mukhsin VWindy Apriyat Monika VWiwin Indriyani
Yoga Ardi Prasetyo
Nama Depan KK-1 KK-2 KK-3 KK-3 KK-4
Abdul Rosyid
Abdullah Labib V V V V V
Adhi Sanjaya Susanto Putra V V V V V
Agus Triyono V V V V V
Ahmad Riansyah Ramdhona
Akbari Setiawan
Akhmad Suhelmi
Alfiani Ayu Firdasari
Andi Batari Amirullah
Andi Fathul Hadi
Bambang Purwanto V V


Cahyono
Dwi Astri V V V V V
Faizal Khaerul Umam VFatkhurrokhman Sidiq V V V V V
Fitria Nurkhayati V V V

Gita Adin Prasasti
Heri Siswanto
Ikhwan Fauzi
Imro Atul Abidah V V V V V
Kintya Yuli Pratiwi
Lukman Hakim
M. Ari Munandar
Muh. Ainun Rofiq V V V

Muhammad Abdul Faqih V V V V V
Najmudin V V V V
Patuh Rihatmojo
V


Reza Bahtiar
Riski Yulianti
Satria Yovi Andrianto
Sri Nawa Malini
Waajidul Mukhsin
Windy Apriyat Monika V V V V V
Wiwin Indriyani
Yoga Ardi Prasetyo
Nama Depan KK-6 KK-7 KK-8 KK-9 KK-10
Abdul Rosyid
Abdullah Labib V V V V V
Adhi Sanjaya Susanto Putra V V V V V
Agus Triyono V V V V V
Ahmad Riansyah Ramdhona
Akbari Setiawan
Akhmad Suhelmi
Alfiani Ayu Firdasari
Andi Batari Amirullah
Andi Fathul Hadi
Bambang Purwanto
Cahyono
Dwi Astri
Faizal Khaerul Umam
Fatkhurrokhman Sidiq V V V V V
Fitria Nurkhayati
Gita Adin Prasasti
Heri Siswanto
Ikhwan Fauzi
Imro Atul Abidah V V V V V
Kintya Yuli Pratiwi
Lukman Hakim
M. Ari Munandar
Muh. Ainun Rofiq
Muhammad Abdul Faqih V V V V V
Najmudin

V

Patuh Rihatmojo
Reza Bahtiar
Riski Yulianti
Satria Yovi Andrianto
Sri Nawa Malini
Waajidul Mukhsin


V V
Windy Apriyat Monika
Wiwin Indriyani
Yoga Ardi Prasetyo
Nama Depan KK-11 KK-12 KK-13 KK-14 KK-15
Abdul Rosyid
Abdullah Labib V V V V
Adhi Sanjaya Susanto Putra
Agus Triyono V V V V V
Ahmad Riansyah Ramdhona
Akbari Setiawan
Akhmad Suhelmi
Alfiani Ayu Firdasari
Andi Batari Amirullah
Andi Fathul Hadi
Bambang Purwanto
Cahyono
Dwi Astri
Faizal Khaerul Umam
Fatkhurrokhman Sidiq VFitria Nurkhayati
Gita Adin Prasasti
Heri Siswanto
Ikhwan Fauzi
Imro Atul Abidah V V V V V
Kintya Yuli Pratiwi
Lukman Hakim
M. Ari Munandar
Muh. Ainun Rofiq
Muhammad Abdul Faqih V V V V V
Najmudin
Patuh Rihatmojo
Reza Bahtiar
Riski Yulianti
Satria Yovi Andrianto
Sri Nawa Malini
Waajidul Mukhsin V
V

Windy Apriyat Monika
Wiwin Indriyani
Yoga Ardi Prasetyo
Nama Depan KK-16 KK-17 KK-18 KK-19
Abdul RosyidAbdullah Labib
V

Adhi Sanjaya Susanto PutraAgus Triyono V


Ahmad Riansyah RamdhonaAkbari SetiawanAkhmad SuhelmiAlfiani Ayu FirdasariAndi Batari AmirullahAndi Fathul HadiBambang PurwantoCahyonoDwi AstriFaizal Khaerul UmamFatkhurrokhman SidiqFitria NurkhayatiGita Adin PrasastiHeri SiswantoIkhwan FauziImro Atul Abidah V V V V
Kintya Yuli PratiwiLukman HakimM. Ari MunandarMuh. Ainun RofiqMuhammad Abdul FaqihNajmudin

V
Patuh RihatmojoReza BahtiarRiski YuliantiSatria Yovi AndriantoSri Nawa MaliniWaajidul MukhsinWindy Apriyat MonikaWiwin IndriyaniYoga Ardi Prasetyo 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s